Prodejní akce

Pro tento měsíc nejsou vypsané žádné akce.

Odkazy

Světová organizace lodních modelářů:

NAVIGA

České stránky:

Svaz modelářů ČR
Lodní modeláři - sekce M
RC Modell Club Praha

Modeláři v regionu:

Model Klub Rychnov nad Kněžnou
Milan Michálek
www.falemo.cz
www.dvoracek.pise.cz
www.lmkct.cz
www.zerozero.cz
www.rcteam.cz
www.model.orlicko.cz
modelari.lit.cz
www.letka-jehnedi.wbs.cz
www.lmk-juniorklub-uo.cz/
Team Rebels
Letiště pana Dodka

Partneři:

RC Televize

Inzerce:

Annonce

Diskusní fóra:

RC Free
M section forum
Kalendář

Momentálně nám nejsou známy žádné závody ani zajímavé akce.

Otvírací doba
Partneři

Aktuality

Jiří Lejsek, 1934, Kostelec n. Orl.

Modelář roku 2019 (85 let)

Bzuk  -  2020-03-12 09:52:26

Jiří Lejsek oslavil v roce 2019 životní jubileum 85 let. Celý život se věnoval leteckým a lodním modelům, organizoval mistrovské a mezinárodní soutěže. Jako mezinárodní rozhodčí byl zván do jiných pořadatelských zemí. Byl i autorem několika tematických výstav lodních modelářů - maketářů.
Mezinárodní organizací lodních modelářů Naviga byl oceněn „Zlatou jehlou Naviga“ v roce 1998. Do funkce tajemníka KloMČR nastoupil po ukončení osmiletého působení ve funkci předsedy KLoMČR a současně i tajemníka tedy v roce 1986. Na funkci tajemníka rezignoval ve věku 82 let v roce 2016 ze zdravotních důvodů. Úctyhodná bilance a oddanost věci modelářů.Narozen 24. 12. 1934 ve Vysokém Mýtě. Pracoval v Tesle Pardubice jako konstruktér ve vývoji televize. Později až do důchodu pro THZ Vys. Mýto – odbor Stabilní hasicí zařízení jako samostatný projektant dálkového a automatického spouštění. V té době byl pověřován i dozorem na zahraničních dodávkách (lakovny v armaturce v Magdeburgu, válcovací stolice ve Várpalotě – Hungary, Kaskáda vodních elektráren Belmeken-Sestrimo – Momyna Klissura V pohoří Rila v BLR, Tepelná elektrárna Mashad-Ennore v Madrasu - Indie, a Kafr el Dawar v Egyptě.
Od 9 let se zajímal o letecké modelářství ve školním klubu. Dvakrát byl přeborníkem kraje. Na vojně chvíli koketoval s balóny. Po rozchodu s první ženou vychovával samostatně syna Petra, kterého přivedl k lodnímu modelářství. Podruhé se oženil v roce 1977 a přistěhoval se do Kostelce nad Orlicí. Ve Vysokém Mýtě vedl prvních deset let modelářské kroužky nejprve 5 leteckých, pak když syn chtěl jezdit lodě a tak dva roky táhl dva kroužky v týdnu. Jiří Lejsek říká: „S lodičkami jsme záhy byly postrachem na všech soutěžích. Když i Láďa Valenta na MiČR žáků v Prostějově prohlásil, že jsme jednička v ČR, ač nás venkovany příliš v oblibě neměl, tak to asi něco znamenalo. V Českém Těšíně jsme se s pěti modely vešli do devátého místa, jen titul tehdy ne. Kolik dětí mi tak prošlo rukama, nemám záznamy. Sem tam jsme dostali od města nějakou podporu, nějaký materiál z OV Svazarmu a něco jsme společně dokupovali.“ Jiří pořádal i letecké soutěže volných modelů s účastí až 180 soutěžících.
Hned po vojně získal oprávnění sportovních komisařů. Postupně: Sportovní komisař I. třídy leteckých a Rozhodčí I. třídy lodních modelů. Po mezinárodním školení v Štrasburku byl mezinárodní rozhodčí Naviga s oprávněním původně všeobecným, později pro jednotlivé kategorie lodních modelů - tedy C, NS, M. Po čtyřech letech se omezil na C a FSR s nejvyšší klasifikací „chief-judge“. Krom všech domácích soutěží rozhodoval soutěže lodních modelů se spalovacím motorem na ME a MS ve Slovinsku, Slovensku, Polsku a Maďarsku. V kategorii neplovoucích modelů pak na Slovensku, Polsku, Ukrajině, Bulharsku a Švýcarsku.
První program pro řízení závodů a zpracování výsledků na PC vytvořil Jiří Lejsek s výpomocí FyVT Data a Elektofirmy v Mýtě. Takto vzpomíná na začátky: „Zkušebním kamenem bylo ME FSR v Duchcově, kde se zařízení plně osvědčilo a již pro tisky výsledků šlo volit varianty česky a anglicky. O rok později pořádal v Banské Bystici Mistrovství světa J. Miškovič. Po příjezdu vedení Navigy se zjistilo, že počítá s tím, že bude jednotlivé jízdy na papírových kartičkách odškrtávat ručně celkem 12 pomocných rozhodčí. Radikálně tam vystoupil německý rozhodčí Tietze: Proč od Klubu Mýto nezapůjčíte to zařízení s programem a nezaplatíte obsluhu? Tak mě tehdy president Navigy Schaft požádal jménem jury, zda jsem ochoten s tím pracovat. Za hodinku jsem už seděl v jakémsi mercedesu a hnali jsme ke mně domů. Druhý den jsem se u PC po hodině střídal s Lubou Maťaťovou a zapisovali závodníky – celkem 489. Když jsme to pracně ještě jednou přečetli a hlavně zkontrolovali čísla kanálů, jsem ťukl na tlačítko rozlosovat a po krátké odmlce naskočilo rozlosování úspěšně dokončeno. Pak už pracovala jehličková tiskárna a za půl hodiny rozvážel již kurýr sady na všechny tři ubytovny.“
Dlouhá léta Jiří Lejsek pracoval jako předseda nebo tajemník klubu lodních modelářů SMČR a v předinternetové době, vydával oblíbený tištěný Zpravodaj. První číslo vyšlo v roce 1991 a poslední číslo s pořadovou číslicí 100 vyšlo v říjnu 2017, kdy panu Lejskovi bylo již 82 let. Všechna čísla jsou k dispozici na: http://svazmodelaru.cz/klom/dokumenty/zpravodaj-klom/.


Zpravodaj SMČR


Obrázek - Na vojnězpět