Prodejní akce

Pro tento měsíc nejsou vypsané žádné akce.

Odkazy

Světová organizace lodních modelářů:

NAVIGA

České stránky:

Svaz modelářů ČR
Lodní modeláři - sekce M
RC Modell Club Praha

Modeláři v regionu:

Model Klub Rychnov nad Kněžnou
Milan Michálek
www.falemo.cz
www.dvoracek.pise.cz
www.lmkct.cz
www.zerozero.cz
www.rcteam.cz
www.model.orlicko.cz
modelari.lit.cz
www.letka-jehnedi.wbs.cz
www.lmk-juniorklub-uo.cz/
Team Rebels
Letiště pana Dodka

Partneři:

RC Televize

Inzerce:

Annonce

Diskusní fóra:

RC Free
M section forum
Kalendář

Momentálně nám nejsou známy žádné závody ani zajímavé akce.

Otvírací doba
Partneři

Upozornění

info    Jubilejní dvacátý. Vaše nominace na modeláře roku 2020 můžete mailovat až do 31.ledna 2021 Návrhy přijímáme na info@bzuk.cz.     podrobnosti

info    Pozor na změnu legislativy u dronů. Nezapomeňte se registrovat.     podrobnosti

Aktuality

Jiří Lejsek, 1934, Kostelec n. Orl.

Modelář roku 2019 (85 let)

Bzuk  -  2020-03-12 09:52:26

Jiří Lejsek oslavil v roce 2019 životní jubileum 85 let. Celý život se věnoval leteckým a lodním modelům, organizoval mistrovské a mezinárodní soutěže. Jako mezinárodní rozhodčí byl zván do jiných pořadatelských zemí. Byl i autorem několika tematických výstav lodních modelářů - maketářů.
Mezinárodní organizací lodních modelářů Naviga byl oceněn „Zlatou jehlou Naviga“ v roce 1998. Do funkce tajemníka KloMČR nastoupil po ukončení osmiletého působení ve funkci předsedy KLoMČR a současně i tajemníka tedy v roce 1986. Na funkci tajemníka rezignoval ve věku 82 let v roce 2016 ze zdravotních důvodů. Úctyhodná bilance a oddanost věci modelářů.Narozen 24. 12. 1934 ve Vysokém Mýtě. Pracoval v Tesle Pardubice jako konstruktér ve vývoji televize. Později až do důchodu pro THZ Vys. Mýto – odbor Stabilní hasicí zařízení jako samostatný projektant dálkového a automatického spouštění. V té době byl pověřován i dozorem na zahraničních dodávkách (lakovny v armaturce v Magdeburgu, válcovací stolice ve Várpalotě – Hungary, Kaskáda vodních elektráren Belmeken-Sestrimo – Momyna Klissura V pohoří Rila v BLR, Tepelná elektrárna Mashad-Ennore v Madrasu - Indie, a Kafr el Dawar v Egyptě.
Od 9 let se zajímal o letecké modelářství ve školním klubu. Dvakrát byl přeborníkem kraje. Na vojně chvíli koketoval s balóny. Po rozchodu s první ženou vychovával samostatně syna Petra, kterého přivedl k lodnímu modelářství. Podruhé se oženil v roce 1977 a přistěhoval se do Kostelce nad Orlicí. Ve Vysokém Mýtě vedl prvních deset let modelářské kroužky nejprve 5 leteckých, pak když syn chtěl jezdit lodě a tak dva roky táhl dva kroužky v týdnu. Jiří Lejsek říká: „S lodičkami jsme záhy byly postrachem na všech soutěžích. Když i Láďa Valenta na MiČR žáků v Prostějově prohlásil, že jsme jednička v ČR, ač nás venkovany příliš v oblibě neměl, tak to asi něco znamenalo. V Českém Těšíně jsme se s pěti modely vešli do devátého místa, jen titul tehdy ne. Kolik dětí mi tak prošlo rukama, nemám záznamy. Sem tam jsme dostali od města nějakou podporu, nějaký materiál z OV Svazarmu a něco jsme společně dokupovali.“ Jiří pořádal i letecké soutěže volných modelů s účastí až 180 soutěžících.
Hned po vojně získal oprávnění sportovních komisařů. Postupně: Sportovní komisař I. třídy leteckých a Rozhodčí I. třídy lodních modelů. Po mezinárodním školení v Štrasburku byl mezinárodní rozhodčí Naviga s oprávněním původně všeobecným, později pro jednotlivé kategorie lodních modelů - tedy C, NS, M. Po čtyřech letech se omezil na C a FSR s nejvyšší klasifikací „chief-judge“. Krom všech domácích soutěží rozhodoval soutěže lodních modelů se spalovacím motorem na ME a MS ve Slovinsku, Slovensku, Polsku a Maďarsku. V kategorii neplovoucích modelů pak na Slovensku, Polsku, Ukrajině, Bulharsku a Švýcarsku.
První program pro řízení závodů a zpracování výsledků na PC vytvořil Jiří Lejsek s výpomocí FyVT Data a Elektofirmy v Mýtě. Takto vzpomíná na začátky: „Zkušebním kamenem bylo ME FSR v Duchcově, kde se zařízení plně osvědčilo a již pro tisky výsledků šlo volit varianty česky a anglicky. O rok později pořádal v Banské Bystici Mistrovství světa J. Miškovič. Po příjezdu vedení Navigy se zjistilo, že počítá s tím, že bude jednotlivé jízdy na papírových kartičkách odškrtávat ručně celkem 12 pomocných rozhodčí. Radikálně tam vystoupil německý rozhodčí Tietze: Proč od Klubu Mýto nezapůjčíte to zařízení s programem a nezaplatíte obsluhu? Tak mě tehdy president Navigy Schaft požádal jménem jury, zda jsem ochoten s tím pracovat. Za hodinku jsem už seděl v jakémsi mercedesu a hnali jsme ke mně domů. Druhý den jsem se u PC po hodině střídal s Lubou Maťaťovou a zapisovali závodníky – celkem 489. Když jsme to pracně ještě jednou přečetli a hlavně zkontrolovali čísla kanálů, jsem ťukl na tlačítko rozlosovat a po krátké odmlce naskočilo rozlosování úspěšně dokončeno. Pak už pracovala jehličková tiskárna a za půl hodiny rozvážel již kurýr sady na všechny tři ubytovny.“
Dlouhá léta Jiří Lejsek pracoval jako předseda nebo tajemník klubu lodních modelářů SMČR a v předinternetové době, vydával oblíbený tištěný Zpravodaj. První číslo vyšlo v roce 1991 a poslední číslo s pořadovou číslicí 100 vyšlo v říjnu 2017, kdy panu Lejskovi bylo již 82 let. Všechna čísla jsou k dispozici na: http://svazmodelaru.cz/klom/dokumenty/zpravodaj-klom/.


Zpravodaj SMČR


Obrázek - Na vojnězpět